Gepubliceerd op 1-6-2021.

Populariteitsonderzoek crypto-lending platforms

Aanleiding

In 2014 stelde de ECB de negatieve spaarrente in. Lang hebben Nederlandse spaarders dit niet gevoeld, maar sinds een aantal maanden geloven ook de Nederlandse banken eraan; de negatieve spaarrente wordt steeds breder ingevoerd bij Nederlandse banken. Bij ING en Rabobank wordt er een negatieve spaarrente van 0,5% in rekening gebracht vanaf €100.000, bij ABN AMRO vanaf €150.000. Het is niet verassend dat spaarders, en met name die met een groter vermogen, alternatieven zoeken toch te kunnen verdienen aan hun spaargeld. Een van de alternatieven dat sterk in populariteit is gestegen het laatste anderhalf jaar (17 maanden) is de crypto-renterekening, aangeboden door verschillende crypto-lending platforms. Bij de grootste drie platforms kunnen spaarders tussen de 0,5% en 8% verdienen over hun bitcoin, en tussen de 8,6% en 15,81% over hun digitale dollars zoals USDT en USDC.

Onderzoeksdoel en -opzet

Dit onderzoek brengt de stijgende populariteit van crypto-lending platforms in kaart, aan de hand van een analyse van de drie grootste spelers in de markt; BlockFi, Celsius en Nexo. De populariteit wordt geanalyseerd middels twee indicatoren:

  • De groei van het totaal beheerde vermogen, de assets under management (AUM) van de drie platforms sinds 1 januari 2020.
  • De groei van het totale zoekvolume naar deze drie aanbieders sinds 1 januari 2020, én de groei van het zoekvolume naar termen gerelateerd aan deze aanbieders en de industrie.
Populariteitsanalyse
Analyse groei assets under management (AUM)

Volgens BlockFi groeide de AUM in 2020 (januari-december) met 1.711%, volgens onze analyse groeide de AUM van BlockFi in 2020 met 1.500%. Het verschil in groeipercentage kan te wijten zijn aan de gebruikte meetmomenten en de beschikbare data. Wij baseren ons groeipercentage op informatie vrijgegeven door BlockFi aan het publiek; wij gaan ervan uit dat BlockFi’s eigen data betrouwbaarder is. De groei van BlockFi tussen januari 2020 en maart 2021 bedraagt volgens onze berekeningen 5.900%.

De groei van de AUM (in miljarden), en de procentuele groei van de AUM van BlockFi is in de grafiek hier onder gevisualiseerd.

 
Analyse groei assets under management (AUM)

Volgens onze analyse groeide de AUM van Celsius in 2020 (januari-december) met 1.500%. De groei van Celsius tussen januari 2020 en maart 2021 bedraagt volgens onze berekeningen 1.717,18%.

De groei van de AUM (in miljarden), en de procentuele groei van de AUM van Celsius is in de grafiek hieronder gevisualiseerd.

Ongeacht dit verschil in percentage laten deze resultaten zien dat BlockFi enorm is gestegen sinds begin 2020. Een mogelijke oorzaak van deze groei ligt in de crypto-markt zelf. Het is daarom van belang om de groei van BlockFi apart van de groei van de markt te bekijken. Dit doen wij door de groei van BlockFi te corrigeren voor de groei van de markt. De prijs koers van de bitcoin is in deze analyse leidend. Hoewel de koers bitcoin representatief is voor de groei van de markt, is het belangrijk om te onthouden dat een aanzienlijk deel van het vermogen op het platform stablecoins zijn. De correctie van de procentuele groei is dus indicatief.

Op 1 januari 2020, het eerste meetmoment, stond de koers bitcoin $7.179,96. Op 11 maart 2021, het laatste meetmoment, stond de koers bitcoin op $56.915,17. De procentuele groei van de bitcoinkoers tussen deze twee momenten bedroeg 692,70%. Uitgaand van de door ons berekende procentuele groei van BlockFi tussen januari 2020 en maart 2021, bedraagt de voor de markt gecorrigeerde procentuele groei van BlockFi in 2020 851,74%.

In de bijlagen kunt u een overzicht vinden van de door ons gebruikte data, en de gebruikte bronnen.

Ongeacht dit verschil in percentage laten deze resultaten zien dat Celsius enorm is gestegen sinds begin 2020. Een mogelijke oorzaak van deze groei ligt in de crypto-markt zelf. Het is daarom van belang om de groei van Celsius apart van de groei van de markt te bekijken. Dit doen wij door de groei van Celsius te corrigeren voor de groei van de markt. De prijs koers van de bitcoin is in deze analyse leidend. Hoewel de koers bitcoin representatief is voor de groei van de markt, is het belangrijk om te onthouden dat een aanzienlijk deel van het vermogen op het platform stablecoins zijn. De correctie van de procentuele groei is dus indicatief.

Op 1 januari 2020, het eerste meetmoment, stond de koers bitcoin $7.179,96. Op 10 maart 2021, het laatste meetmoment, stond de koers bitcoin op $54.458,04. De procentuele groei van de bitcoinkoers tussen deze twee momenten bedroeg 658,47%. Uitgaand van de door ons berekende procentuele groei van Celsius in 2020 (januari-december), bedraagt de voor de markt gecorrigeerde procentuele groei van Celsius in 2020 260,78%.

In de bijlagen kunt u een overzicht vinden van de door ons gebruikte data, en de gebruikte bronnen.

 
Analyse groei assets under management (AUM)

Volgens onze analyse groeide de AUM van Nexo in 2020 (januari-december) met 166,67%. De groei van Nexo tussen januari 2020 en maart 2021 bedraagt volgens onze berekeningen 1.900%.

De groei van de AUM (in miljarden), en de procentuele groei van de AUM van Nexo is in de grafiek hieronder gevisualiseerd.

Populariteitsanalyse
Analyse Google zoekvolume
BlockFi, Celsius & Nexo

Om een vollediger beeld te krijgen van groei van de populariteit van crypto-lending platforms, specifiek van de drie grootste aanbieders, hebben wij ook een analyse van het Google zoekvolume verricht. Het Google zoekvolume weergeeft hoe vaak er op specifieke zoektermen wordt gezocht. We zijn voor deze analyse telkens uitgegaan van het wereldwijde zoekvolume omdat de drie aanbieders die onze aandacht genieten internationale platforms zijn. Als wij slechts het Nederlandse zoekvolume hadden geanalyseerd, had dit tekort gedaan aan de mate van (internationale) polariteit van deze platforms. Daarnaast kwamen er incorrecte, onvolledige, of onbruikbare data uit de analyse van het Nederlandse zoekvolume.

Hieronder vindt u de resultaten van deze analyse.

Ongeacht dit verschil in percentage laten deze resultaten zien dat Celsius enorm is gestegen sinds begin 2020. Een mogelijke oorzaak van deze groei ligt in de crypto-markt zelf. Het is daarom van belang om de groei van Nexo apart van de groei van de markt te bekijken. Dit doen wij door de groei van Nexo te corrigeren voor de groei van de markt. De prijs koers van de bitcoin is in deze analyse leidend. Hoewel de koers bitcoin representatief is voor de groei van de markt, is het belangrijk om te onthouden dat een aanzienlijk deel van het vermogen op het platform stablecoins zijn. De correctie van de procentuele groei is dus indicatief.

Op 1 januari 2020, het eerste meetmoment, stond de koers bitcoin $7.179,96. Op 30 maart 2021, het laatste meetmoment, stond de koers bitcoin op $57.627,68. De procentuele groei van de bitcoinkoers tussen deze twee momenten bedroeg 702,68%. Uitgaand van de door ons berekende procentuele groei van Nexo in 2020 (januari-december), bedraagt de voor de markt gecorrigeerde procentuele groei van Nexo in 2020 270,35%.

In de bijlagen kunt u een overzicht vinden van de door ons gebruikte data, en de gebruikte bronnen.

Uit bovenstaand figuur valt af te lezen dat de zoekvolumes naar deze termen tussen januari 2020 en mei 2021 sterk groeide. Net zoals uit de AUM analyse naar voren kwam wordt hier ook duidelijk dat Nexo duidelijk een voorsprong genoot in januari 2020. In 2020 (januari-december) groeide het zoekvolume naar BlockFi met 1.233,33%, naar Celsius met 1.975% en naar Nexo slechts met 12,5%. Gemiddeld genomen steeg het zoekvolume naar deze termen met 1.073,61%. Dat betekent dat er in december gemiddeld genomen bijna 12 keer (!) meer naar deze termen werd gezocht.

In de bijlagen kunt u een overzicht vinden van de door ons gebruikte data, en de gebruikte bronnen.

Analyse Google zoekvolume
Crypto interest, crypto savings & crypto bank

Om een nóg vollediger beeld te krijgen van groei van de populariteit van crypto-lending platforms, hebben wij ook zoektermen geanalyseerd die nauw verwant zijn aan de fenomenen crypto-lending platforms en crypto-renterekeningen.

Wederom zijn wij in deze analyse uitgegaan van het wereldwijde zoekvolume omdat het fenomeen landsgrenzen overstijgt, en wereldwijde populariteit geniet. Als wij slechts het Nederlandse zoekvolume hadden geanalyseerd, had dit tekort gedaan aan de mate van (internationale) populariteit van dit fenomeen. Daarnaast kwamen er incorrecte, onvolledige, of onbruikbare data uit de analyse van het Nederlandse zoekvolume.

Hieronder vindt u de resultaten van deze analyse.

 

Uit bovenstaand figuur valt af te lezen dat de zoekvolumes naar deze termen tussen januari 2020 en mei 2021 sterk groeide. In 2020 (januari-december) groeide het zoekvolume naar “Crypto interest” met 80%, naar “Crypto savings” met 300% en naar “Crypto bank” met 157,14%. Gemiddeld genomen steeg het zoekvolume naar deze termen met 179,05%. Dat betekent dat er in december gemiddeld genomen bijna 3 keer meer naar deze termen werd gezocht.

In de bijlagen kunt u een overzicht vinden van de door ons gebruikte data, en de gebruikte bronnen.

Disclaimer

Dit onderzoek is is gebaseerd op data die crypto-lending platforms hebben vrijgegeven middels persberichten (evt. via derden) en via eigen kanalen. Hoewel de verzameling van deze data en de analyse ervan met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, kan het zo zijn dat dit onderzoek fouten bevat.

Wegens ruimtebeperkingen en visuele aantrekkelijkheid hebben wij ervoor gekozen om de gebruikte bronnen niet in dit onderzoek te vermelden. Voor een compleet overzicht van alle gebruikte bronnen verwijzen wij u naar het PDF-document van dit onderzoek. U kunt dit document via de link hieronder bekijken en downloaden.

PDF-document

Populariteitsonderzoek CryptoRentes 2021

Vragen

Voor vragen over, of toelichtingen van (aspecten van) dit onderzoek verzoeken wij u te mailen naar info@cryptorentes.com.